Startsida

Tjänster

Om ProSpectrum

Kunduppdrag

Aktuellt/Länkar

Kontakt

ProSpectrum - Eva Forsberg Schinkler, Sickla Kanalgata 32, 120 67 Stockholm, Sweden,
+46706949402, eva@prospectrum.se, www.prospectrum.se

Tjänster

ProSpectrum erbjuder ett kompetensprogram från ledarskapsutbildningar, föreläsningar, seminarier, workshop till längre processinriktade förändringsprogram. En viktig del i kvalitetsarbetet är att aktiviteter och insatser inleds med en grundläggande inventering för att möta kundens behov, villkor och förutsättningar.

Ledarskapsutbildningar

 Organizational Cultur Management - träning

En ledarskapsträning som fokuserar på det värdestyrda ledarskapet. 
Genom positiv konfrontation coachas ledare i att leva som man lär och vara en förebild i organisationen. Genom träning ökar medvetenheten och eget beteende och attityd. Med ökad medvetenhet finns störra möjlighet att kontrollera sitt beteende. Metodiken bygger på action-learning med rollspel utifrån aktuella situationer. Varje träningsdag avslutas med en preciserad handlingsplan som återkopplas vid nästa tillfälle.

Föreläsningar, workshops & seminarier

Processinriktat förändringsarbete-Life Quality Management LQM™                                                                             

är ett program för organisationer som behöver stöd med utveckling och ledning till ett effektivare och friskare arbetsklimat. Att välja ett processinriktat arbetssätt skapar möjligheter att arbeta långsiktigt och förankra utvecklingsprocesser i hela organisationen. På detta sätt kan man strategiskt och systematiskt utveckla arbetsmiljö- och hälsostrategier i företaget.

 

 

I coachprogrammet finns två inriktningar:

1. Ledarskapscoaching med sikte på självkännedom och ledarstil

2. Livsstilscoaching för ledare med sikte på att utveckla en friskare livssituation

Coaching och vägledning -  utveckla chefer att nå sin potential

• ProAktiv Management Träning

Att coacha och leda på ett hälsopromotivt sätt

Ett ledarskapsprogram som bygger på de erfarenheter som gjorts i programmet SUNT LIV och Bättre Arbetsmiljö som genomförts via Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting. Träningen sätter fokus på att skapa en organisationskultur utifrån ett proaktivt hälsofrämjande synsätt med organisationens vägledande principer som guidelines.

Träningen ger konkreta verktyg som skapar handlingsberedskap att coacha och leda medarbetare till motivation, engagemeng och effektivitet och att vägleda medarbetare genom förändringar.